TELEFONY ALARMOWE


502-212-512 - Pogotowie awaryjne.

112 - Numer alarmowy.

999 - Pogotowie ratunkowe.

998 - Straż pożarna.

997 - Policja.

994 - Pogotowie wodno - kanalizacyjne.

992 - Pogotowie gazowe.

991 - Pogotowie energetyczne.

993 - Pogotowie ciepłownicze.

986 lub 32 342-30-60, 32 342-30-65, 32 342-30-75, 32 342-30-80, 32 342-32-45 - telefon alarmowy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

986,32 271 80 52 - Telefon alarmowy Straży Miejskiej w Zabrzu.

800 158 800 - Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.

32 373 33 88 - Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

REGULAMINY


Pobierz - Regulamin Wspólnoty

Pobierz - Regulamin porządku domowego

Pobierz - Regulamin rozliczania mediów