O FIRMIE


Firma CONSENSIO świadczy usługi zarówno dla małych jak i dużych Wspólnot, jak również dla prywatnych właścicieli szukających dobrego Zarządcy.

Praca naszej firmy oparta jest na wieloletnim doświadczeniu osób świadczących usługi, ich wiedzy i rzetelności. Każdą Wspólnotę traktujemy bardzo indywidualnie, jej aktualne potrzeby, dla każdej Wspólnoty poświęcamy tyle czasu, ile wymaga rozwiązanie danego problemu.

Dbamy również o dobrą komunikację z każdym członkiem Wspólnoty, starając się o wyjaśnienie wszystkich ważnych spraw i problemów zarówno drogą telefoniczną jak i e-mailową, ale również w czasie bezpośrednich zebrań. Cechą charakterystyczną naszych działań jest indywidualne i elastyczne podejście do każdej Wspólnoty.

Ponadto nasza firma proponuje kontakt wieloma kanałami informatyczno-elektronicznymi, co wpływa na zaoszczędzenie czasu członków Wspólnoty. Przekazywanie większości dokumentów odbywa się drogą elektroniczną, co także wpływa na zmniejszenie dodatkowych kosztów Wspólnoty.

OFERTA


Nasza firma oferuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, w tym:

- ustalenie celów i priorytetów właściciela oraz budowanie realistycznej strategii dla ich realizacji

- sporządzanie charakterystyki technicznej i funkcjonalnej nieruchomości

- organizowanie sposobu zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości

- weryfikacja obecnego sposobu zarządzania nieruchomością

- reprezentacja i obsługa prawna:

 • reprezentacja właściciela na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 • reprezentacja właściciela przed sądami i organami egzekucyjnymi.

- obsługa bankowo-księgowa:

 • otwarcie rachunku bankowego oraz dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek.
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów.
 • prowadzenie ewidencji księgowej.
 • windykacja należności.

- obsługa administracyjna:

 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów.
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków.
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w obrębie budynku.
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu.
 • sporządzanie i analiza kosztorysów.

- obsługa techniczna:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • zlecanie kontroli przeglądów okresowych nieruchomości.
 • przygotowanie planów remontowych.