POMOC PRAWNA


Firma Consensio świadczy także dodatkowe usługi w postaci:

  • Usług prawnych dla klientów indywidualnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego spadkowego, nieruchomości, spółdzielczego, praw lokatorów
  • Pomocy przy dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze sporządzone działalnością kopalni
  • Pomocy w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości
  • Windykacji należności zarówno od dłużników indywidualnych, jak i biznesowych
  • Porad prawnych dla Wspólnot mieszkaniowych, jak i dla osób chcących założyć taką Wspólnotę
  • Sporządzania umów cywilnoprawnych, w tym umów przedwstępnych, zasadniczych, najmu, dzierżawy, użyczenia, zlecenia, o dzieło itp.