OGŁOSZENIE NR 1

02.03.2016


CONSENSIO Beata Kańtoch z siedzibą w Rudzie Śląskiej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 11-11a ogłasza konkurs na remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pokoju 11-11aw Rudzie Śląskiej. Oferty należy składać do 28.04.2016r. do godz.10.00 zgodnie z załączonym SWIZ i przedmiarem.

pobierz k

OGŁOSZENIE NR 2

02.03.2016


CONSENSIO Beata Kańtoch z siedzibą w Rudzie Śląskiej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 11-11a ogłasza konkurs na "Wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pokoju 11-11a w Rudzie Śląskiej". Oferty należy składać do 11.03.2016r. do godz.12.00 zgodnie z załączonym SWIZ.

pobierz k

OGŁOSZENIE NR 3

02.03.2016


Consensio Beata Kańtoch, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 11-11a w nawiązaniu do ogłoszonego konkursu na "Wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pokoju 11-11a w Rudzie Śląskiej prosi o pominięcie w ofercie oraz kosztorysie ofertowym pozycji od 1 do 32 wskazanych w przedmiarze robót.

OGŁOSZENIE NR 4

30.10.2015


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (bez zastosowania przepisów PZP) NR 1/2015 z dnia 29.10.2015r.

pobierz k

OGŁOSZENIE NR 5

30.10.2015


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (bez zastosowania przepisów PZP) NR 2/2015 z dnia 29.10.2015r.

pobierz k

OGŁOSZENIE NR 6

30.10.2015


OGŁOSZENIE (bez zastosowania przepisów PZP) NR 3/2015 z dnia 29.10.2015r.

pobierz k

OGŁOSZENIE NR 7

18.10.2015


„CONSENSIO Beata Kańtoch z siedzibą w Rudzie Śląskiej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 11-11a ogłasza konkurs na izolację piwnic i wykonanie drenażu wokół budynku mieszkalnego Wspólnoty. Oferty należy składać do 26.10.2015 do godz.12.00 zgodnie z załączonym ogłoszeniem.”

pobierz k

OGŁOSZENIE NR 8

18.10.2015


„CONSENSIO Beata Kańtoch z siedzibą w Rudzie Śląskiej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 11-11a ogłasza konkurs na docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego Wspólnoty. Oferty należy składać do 26.10.2015 do godz.12.00 zgodnie z załączonym ogłoszeniem.”

pobierz k

OGŁOSZENIE NR 9

18.10.2015


„CONSENSIO Beata Kańtoch z siedzibą w Rudzie Śląskiej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 11-11a ogłasza konkurs na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty. Oferty należy składać do 26.10.2015 do godz.12.00 zgodnie z załączonym ogłoszeniem.”

pobierz k

OGŁOSZENIE NR 10

13.05.2015


CONSENSIO Beata Kańtoch z siedzibą w Rudzie Śląskiej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Gen. De Gaulle’a 74 ogłasza konkurs na termomodernizację budynku mieszkalnego Wspólnoty. Oferty należy składać do 23.05.2014 do godz.12.00 zgodnie z załączonym ogłoszeniem.

pobierz k

OGŁOSZENIE NR 11

01.05.2015


Consensio Beata Kantoch z siedzibą w Rudzie Śląskiej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Gen. De Gaulle’a 74 ogłasza konkurs na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Oferty należy składac do 09.05.2014 do godz.09.00 zgodnie z załączonym ogłoszeniem.

pobierz k