KOMUNIKATY

DLA WSPÓLNOT

Prezentujemy tutaj istotne komunikaty  i ważne informacje
dla wspólnot mieszkaniowych

Telefony alarmowe

112 – Numer alarmowy

999 – Pogotowie ratunkowe

998 – Straż pożarna

997 – Policja

994 – Pogotowie wodno – kanalizacyjne

992 – Pogotowie gazowe

991 – Pogotowie energetyczne

993 – Pogotowie ciepłownicze

502 212 512 – Pogotowie awaryjne

986 lub 32 342 30 60, 32 342 30 65, 32 342 30 75, 32 342 30 80,
32 342 32 45
–  Straż Miejska w Rudzie Śląskiej

986 lub 32 271 80 52 – Straż Miejska w Zabrzu

800 158 800 – Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej

32 373 33 88 – Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu