Oferta

Oferta

Nasza firma oferuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, w tym:

– ustalenie celów i priorytetów właściciela oraz budowanie realistycznej strategii dla ich realizacji,

– sporządzanie charakterystyki technicznej i funkcjonalnej nieruchomości,

– organizowanie sposobu zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości,

– weryfikacja obecnego sposobu zarządzania nieruchomością,

– reprezentacja i obsługa prawna:

 • reprezentacja właściciela na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentacja właściciela przed sądami i organami egzekucyjnymi,

– obsługa bankowo-księgowa:

 • otwarcie rachunku bankowego oraz dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,

– prowadzenie ewidencji księgowej,
– windykacja należności,

– obsługa administracyjna:

 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w obrębie budynku,
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu,

– sporządzanie i analiza kosztorysów,

– obsługa techniczna:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • zlecanie kontroli przeglądów okresowych nieruchomości,
 • przygotowanie planów remontowych.